...i wytyczyć "nowy" przejazd przez jezdnię północną.