- obniżenie dwóch krawężników oraz trójkątnej wysepki na całej długości przechodzącej przez nią ścieżki;