- korekta przebiegu ścieżki przy wejściu do przejścia podziemnego - chodzi o to aby ruch pieszy i rowerowy przecinały się niemal pod kątem prostym oraz aby ścieżka była maksymalnie odsunięta od wejścia do przejścia podziemnego.