Konieczność budowy kolejnego odcinka drogi dla rowerów pojawia się dopiero za wjazdem na tereny CBF z al. Jerozolimskich - wzdłuż ogrodzenia Muzeum Narodowego - można ją wpuścić w podjazd pod główne wejście muzeum.