Przebieg w rejonie dawanego klubu Tango: konieczność podcięcia łagodnej skarpy (zwiększenie spadku terenu zielonego), ominięcie przystanku.