Wyznaczenie w przyszłości przejazdu przez ul. Nowy Świat również po stronie północnej nie będzie problemem.