Bezpośrednio za rondem brak parkowania – znaczna szerokość chodnika do wytyczenia drogi dla rowerów.