Na odcinku Marszałkowska – Emilii Plater szerokość chodnika jest bardzo duża, dlatego proponuje się drogę dla rowerów dwukierunkową.