W przyszłości proponuje się przebudowę Ronda Dmowskiego z wykonaniem przejazdów rowerowych.