Pas rowerowy wpuszczony w zatokę autobusową (albo likwidacja zatoki w związku z faktem istnienia buspasa).