Od końca zatoki do ul. Brackiej bardzo szeroki chodnik (po zakończeniu budowy domu towarowego) - brak problemu z wyznaczeniem drogi dla rowerów.