Przyszłe wyznaczenie przejazdów przez ul. Nowy Świat nie sprawi trudności.