W czwartek 13 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej. Wezmą w nim udział także przedstawiciele sieci Miasta dla Rowerów - organizacji rowerowych i ekologicznych m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Torunia.

Z tej okazji zapraszamy z rowerami o godz. 12:50 pod Sejm, gdzie zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie z posłami należącymi do grupy. Celem spotkania bynajmniej nie jest samo zdjęcie - chcemy zapoznać posłów z problemami i rzeczywistymi bolączkami rowerzystów. Zwrócimy uwagę na niezgodność ustawy Prawo o ruchu drogowym z międzynarodową Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym, a także inne dotykające rowerzystów i utrudniające tworzenie dobrej infrastruktury rowerowej absurdy polskiego prawa.

Wasza obecność jest istotna z kilku powodów - najważniejszy, to pokazanie posłom, że wielu osobom zależy na prorowerowych zmianach w polskim prawie, ale duża grupa rowerzystów będzie też atrakcją dla obecnych w Sejmie dziennikarzy, co pozwoli nagłośnić nasze postulaty na cały kraj. Warto zarezerwować sobie na to wydarzenie więcej czasu, ponieważ możliwe są pewne opóźnienia spowodowane dynamicznym charakterem obrad sejmowych ;-)