Zamiast jednego lub dwóch etapów zezwalania na inwestycje...