14. Slajd 20 – Wyznaczenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego nie powinno odbywać się wyspowo, ale w połączenie ze strefą już istniejącą w strefie śródmiejskiej. Warto zbadać możliwość połączenia strefy płatnego parkowania z jakąś inną strefą (np. na Ochocie lub Starym Mokotowie). Jeśli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania, to warto w akcji informacyjnej zawrzeć informacje o korzyściach i kosztach, jakie to rozwiązanie ze sobą niesie.