Piszcie, a będzie Wam obniżone i załatane

Po poniższej interwencji na skrzyżowaniu al. Sobieskiego i św. Bonifacego pojawiła się ekipa drogowców ZRiKD.

Należy zauważyć, że oprócz naprawy dziury po pracach gazowniczych przystąpiono do wykonania prawidłowego podjazdu dla rowerów, który nie trafiał w wyznaczony szlak od początku istnienia tego miejsca, czyli od mniej więcej roku 1975.

Mamy nadzieję, że fachowcy nie przegapią też drugiego błędu w postaci uskoku na pasie rozdzielającym oraz kałuży uprzykrzającej życie pieszych (strzałki).

Na zakończenie wspominkowe westchnienie - niżej podpisany wraz z "kolegą z osiedla" Darkiem w połowie lat 80-tych wymalowali na tym skrzyżowaniu rowerki, gdyż piesi woleli chadzać węższym szlakiem dla rowerów niż szerokim chodnikiem. Sądziliśmy wówczas, że ludziom wystarczy pokazać, o co chodzi. Sami oceńcie, czy to prawda. Ale i tak łza się w oku kręci - bo jest szansa, że to były pierwsze takie znaki wymalowane w ogóle w stolicy! Jeśli ktoś wie o wcześniejszym przypadku, niech się zgłosi lub ... zamilknie na zawsze.

RD/DW/404/TR/09

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Niniejszym wnoszę skargę na podmiot, ktory wykonał prace w obrębie chodnika i drogi dla rowerów na skrzyżowaniu Sobieskiego i Św. Bonifacego, pozostawiając miejsce prac w stanie zagrażającym pieszym, rowerzystom i pojazdom. Proszę o ustalenie tego podmiotu i wyeliminowanie podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

Kopię niniejszego wystąpienia kieruję do Pogotowia Drogowego celem wykonania doraźnego zabezpieczenia. Fotografie wykonano dziś o godzinie 9:30, natomiast samo miejsce pozostaje niezabezpieczone co najmniej od 1 doby.

Uzasadnienie

Miejsce prac drogowych lub usuwania awarii infrastruktury podziemnej wymaga zabezpieczenia, szczególnie w przypadku, gdy teren zostaje opuszczony przez wykonującego prace, zaś samo miejsce nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa. Pozostawienie płaszczyzny nieutwardzonego żwiru pośrodku chodnika i drogi dla rowerów, wystającej pokrywy zaworu oraz głębokiej wyrwy jest niedopuszczalne.

Zechcą Państwo zwrócić ponadto uwagę, że słupy sygnalizatorów ustawione są na całym skrzyżowaniu w obrębie dróg dla rowerów, o czym zostali Państwo poinformowani moim pismem jesienią 2007 roku. Według ZDM wymiana i korekta tej sygnalizacji miała nastąpić w 2008 roku. Wydaje się również, że oznakowanie poziome w postaci znaków P-11 nie odpowiada stosownym przepisom, które obowiązują od 7 lat.

Z poważaniem

mgr inż. Tomasz Roliński