Stolica Bułgarii Sofia w 2008 r. przeznaczy 5,5 miliona lewów (ok. 10 mln złotych) na budowę i remonty dróg dla rowerów. W planach jest m.in. budowa drogi rowerowej wzdłuż Bulwaru Cara Borysa III - głównej arterii łączącej centrum z południowo-zachodnimi dzielnicami miasta - oraz wzdłuż Bulwaru Ewlogija Georgiewa w kierunku północno-wschodnim.

Przypomnijmy, że o połowę większa stolica Polski zapisała w tegorocznym budżecie 8 milionów złotych na zadanie budowa ścieżek rowerowych. Jak na Warszawę to jak dotąd rekordowa kwota, dwukrotnie większa niż w 2007 r. - ale np. Gdańsk inwestuje w rozwój komunikacji rowerowej ok. 12 milionów zł rocznie.