Pisałem wcześniej, że droga dla rowerów zachowuje ciągłość po stronie Portu Praskiego? To nie do końca prawda, bo na ostatnim skrzyżowaniu Trasy, z Zamoyskiego, przejazd dla rowerów wykonano tylko po stronie przeciwnej i trzeba wracać pod nasyp kolejowy.