Na skrzyżowaniu od strony mostu powstało niepotrzebnie wiele punktów kolizyjnych pomiędzy rowerzystami i pieszymi, oraz samymi rowerzystami. Po północnej stronie mostu piesi nie mog± się zdecydować, czy przeskakiwać z jednej strony drogi dla rowerów na drug±, jak wykoncypował projektant, czy i¶ć skrajem drogi dla rowerów.