Podobny problem po południowej stronie mostu. Drogę dla rowerów przytulono do przystanku autobusowego, a w miejscu gdzie powinna przebiegać zasiano trawkę i posadzono krzaczki.