Nie do zaakceptowania jest widoczny w projekcie tylko jeden przejazd rowerowy, w dodatku prowadzący... na chodnik zamiast w oś przecznicy ul. Cienkiej. Fizyczny pas dzielący (skądinąd bardzo potrzebny jako separacja jezdni) uniemożliwia przejazd rowerem przy większości zjazdów z posesji, czego również nie da się zaakceptować.