Pismo do pełnomocnika prezydenta ws. projektu ścieżki na skrzyżowaniu al. Solidarności i Targowej

W związku z wprowadzeniem w al. Solidarności pasa tramwajowego, zwracamy się z wnioskiem o korektę projektu drogi rowerowej w al. Solidarności na skrzyżowaniu z ul. Targową, np. poprzez zamówienie po konsultacji z Inżynierem Ruchu poprawek w projekcie.

Wąskie gardło zaprojektowanej trasy stanowi bardzo uczęszczany przez pieszych północno-wschodni narożnik skrzyżowania. Uważamy, że po tegorocznych zmianach w organizacji ruchu, można zrezygnować z jednego pasa ruchu na północnej jezdni wschodniego wlotu skrzyżowania, uzyskując w ten sposób miejsce na właściwą organizację ruchu pieszego i rowerowego.

Z obserwacji wynika, że istniejący pas do skrętu w prawo jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu, co widać na załączonym zdjęciu.

Co więcej, większość użytkowników tego pasa to samochody osobowe nielegalnie jadące z tego pasa na wprost, w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego. W związku z ograniczoną za skrzyżowaniem przepustowością al. Solidarności, powoduje to częste blokady skrzyżowania przez samochody nie mogące z niego zjechać. Dlatego proponujemy zrezygnować z tego pasa, łącząc go z pasem do jazdy na wprost. Nie będzie to miało znaczącego wpływu na ruch autobusowy, gdyż ten uprzywilejowany jest przez znajdującą się wcześniej śluzę.

Dodatkowo można zrezygnować ze skrajnego prawego pasa ul. Targowej na odcinku al. Solidarności - Wileńska, również wykorzystywanego w nikłym stopniu.

Proponowane zmiany:

- zapewnią wystarczającą przestrzeń na prawidłową organizację ruchu pieszego i rowerowego (wydzielona droga rowerowa, miejsce akumulacji przed przejściem i przejazdem);

- radykalnie poprawią widoczność w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania;

- skrócą czas pokonywania jezdni przez pieszych i rowerzystów;

- ograniczą częstość blokowania skrzyżowania w związku z wjeżdżaniem na nie bez możliwości jego opuszczenia, a w efekcie - usprawnią ruch.

W przyszłości, po domknięciu obwodnicy śródmieścia lub budowie al. Tysiąclecia, w razie potrzeby będzie można wytyczyć pas do skrętu w prawo, zmniejszając liczbę pasów do skrętu w lewo - obecnie do skrętu w lewo przeznaczone są trzy pasy, w przypadku budowy którejś z ww. ulic, nie będzie potrzebne aż tyle. Zapewnienie dogodnych warunków dla ruchu niezmotoryzowanego w tym ważnym węźle przesiadkowym konieczne jest już teraz.