W kolejnej wersji (uwaga: zmiana oznaczeń kolorystycznych) odkurzono stary projekt i połączono go z rozwiązaniami zawartymi w wariancie A przebiegu ścieżki.