Wewnątrz znalazły się m.in. następujące zdania, które dziś wywołują tylko śmiech: