Przypominamy

W pierwszą lub drugą środę miesiąca zapraszamy na "duże" spotkanie środowe, na którym obecność osób z zarządu stowarzyszenia jest obowiązkowa. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w tę środę - 7 grudnia 2011. Jednocześnie będzie to spotkanie porządkowe, ustalające plan pracy i podział zadań w stowarzyszeniu na najbliższy miesiąc. Zadań zawsze jest więcej, niż osób do ich wykonania, dlatego właśnie w tę środę warto się pojawić w Zielonym Mazowszu.

Plan spotkania 7 grudnia 2011

18:00 Prezentacja

1. Prezentacja projektu VVarszawska Inicjatywa Piesza

18:30 Z projektów

2. Projekt Zielone wydarzenia organizacji Aeris Futuro, którego ZM jest partnerem.

3. Projekt węgierski - współpraca ZM oraz organizacji z Węgier, Słowacji i Czech nad zbudowaniem modelu zrównoważonego transportu w 4 państwach Grupy Wyszechradzkiej.

19:00 Akcje, wydarzenia, interwencje

4. Spotkanie wspomnieniowe Tomka Rolińskiego.

5. Nagrody dla Sprzymierzeńców niezmotoryzowanych ZM.

19:15 Ogłoszenia, wolne wnioski

19:30 Kuluary