11 stycznia zapraszamy na pierwsze w 2012 roku "duże" spotkanie środowe. Jest to spotkanie przeglądowe, z udziałem zarządu, ustalające plan pracy i podział zadań w stowarzyszeniu na najbliższy miesiąc. Miejsce bez zmian: ul. Nowogrodzka 46 lok. 6.

Plan spotkania 11 stycznia 2011

18:00 Dyskusja

1. Podsumowanie 2011 roku i dyskusja ("Burza mózgów") na temat planów na 2012 rok.

18:45 Z projektów

2. Projekt węgierski - współpraca ZM oraz organizacji z Węgier, Słowacji i Czech nad zbudowaniem modelu zrównoważonego transportu w 4 państwach Grupy Wyszehradzkiej. Opracowania do wykonania.

3. Postępy w projekcie VIP i najbliższe działania do wykonania.

4. Postępy w projekcie "Klimat bez sadzy" i najbliższe działania do wykonania.

19:00 Akcje, wydarzenia, interwencje

5. Nagrody dla "Sprzymierzeńców niezmotoryzowanych" ZM ad 2011.

6. "Zebry wychodzą na miasto" - przymiarki do organizacji.

19:30 Ogłoszenia, wolne wnioski

19:45 Kuluary