Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2009:

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 1367 kB.

Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat: PDF, 84 kB, bilans: PDF, 71 kB, informacja dodatkowa: PDF, 218 kB, uchwała zarządu: PDF, 26 kB.