Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 638 kB.

Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat: PDF, 284 kB, bilans: PDF, 281 kB, informacja dodatkowa: PDF, 210 kB.

Uwagi:

1. W trakcie 2011 zmieniliśmy biuro księgowe.

2. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 434), sprawozdanie za rok 2011 zostało sporządzone na elektronicznych formularzach MPiPS, które uniemożliwiają panowanie nad formatowaniem tekstu czy ilustrowanie opisu działań zdjęciami. Dlatego oprócz oficjalnego sprawozdania, zapraszamy także do przejrzenia naszego wyboru najważniejszych sukcesów w 2011 r. [zobacz >>>]