Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2018.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 824 kB

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne: PDF, 37 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 331 kB

- bilans: PDF, 334 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 40 kB