Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wprowadził zarządzeniem nr 2103/2004 (na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym) Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta. Opracowane przez Marcina Hyłę z sieci "Miasta dla Rowerów" standardy na 42 stronach precyzyjnie definiują jak należy projektować różne elementy infrastruktury drogowej, tak by były przyjazne dla ruchu rowerowego. Zgodnie z tekstem zarządzenia, standardy obowiązują wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów inwestycji dotyczących ruchu rowerowego.

Formalne umocowanie stosowanej już od jakiegoś czasu dobrej praktyki to duży krok naprzód, jeśli chodzi o jakość wydawania publicznych pieniędzy. Mamy nadzieję, że Warszawa zacznie niedługo nadrabiać zaległości wobec Krakowa i również zdecyduje się na wprowadzenie podobnych standardów.

Treść standardów: PDF, 212 kB