Od kwietnia 2004 r. trwa program bezpłatnych staży w "Zielonym Mazowszu".

Staże odbywają się na następujących zasadach:

1. Staż trwa 3 miesiące w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo.

2. Stażysta po zakończeniu stażu otrzymuje od zarządu "Zielonego Mazowsza" list referencyjny z dokładnym opisem przebiegu stażu, zdobytych umiejętności i oceną.

3. Ponieważ chcemy, aby listy referencyjne były wiarygodne, w przypadku, gdy po pierwszym miesiącu stwierdzamy słabe efekty pracy stażysty, współpraca zostaje przerwana.

Obecnie poszukujemy stażystów na następujące stanowiska:

researcher

zakres obowiązków: wyszukiwanie informacji do przygotowywanych raportów i artykułów - telefoniczne oraz przeszukiwanie zasobów internetowych, sporządzanie zestawień, notatek; wymagana obsługa komputera, komunikatywność, operatywność.

redaktor

zakres obowiązków: pisanie rozmaitych artykułów - o działaniach stowarzyszenia, merytorycznych na tematy transportu, redagowanie biuletynu wewnętrznego stowarzyszenia oraz biuletynu Centrum Zrównoważonego Transportu, przygotowywanie notatek na strony internetowe; wymagana komunikatywność, dobry styl i umiejętność sensownego formułowania tekstów.

grafik

zakres obowiązków: skład biuletynu wewnętrznego stowarzyszenia, oraz biuletynu Centrum Zrównoważonego Transportu, projektowanie wydawnictw - ulotek, plakatów oraz grafiki do www; wymagana znajomość jednego z programów DTP.

webmaster/informatyk

zakres obowiązków: budowanie i/lub uaktualnianie witryny stowarzyszenia lub wydzielonej strony tematycznej na podstawie dostarczanych materiałów. Pomoc w utrzymaniu sprzętu elektronicznego i sieci komputerowej stowarzyszenia. Pomoc w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania software'u komputerowego.

kierownik biura / asystent

zakres obowiązków: pomoc w prowadzeniu biura stowarzyszenia - zarządzanie korespondencją, faksami, telefonami, organizowanie spotkań, załatwianie prostych, pilnych spraw, pism, prowadzenie kasy wraz z raportami kasowymi, komunikacja z członkami. Wymagana obsługa komputera, podstawy języka angielskiego.

koordynator projektu

zakres obowiązków: prowadzenie jednego z podprojektów stowarzyszenia - np. zarządzanie zasobami ludzkimi, pozyskiwanie funduszy - np. koordynowanie przygotowania konkretnego wniosku do sponsora, pisanie pism do urzędów w sprawach rozwiązań transportowych. Wymagana obsługa komputera, sprawność w komunikowaniu i pracy zespołowej, zdolności organizatorskie.

prawnik

Osoba zatrudniona na tym stanowisku może

a) samodzielnie prowadzić w imieniu stowarzyszenia sprawy przeciw firmom naruszającym zasady uczciwej konkurencji, szkodzącym środowisku albo

b) dochodzić odszkodowań z powództwa cywilnego przeciw sprawcom wypadków drogowych albo

c) prowadzić sprawy stowarzyszenia w przypadkach, gdy bierze ono udział w postępowaniach administracyjnych lub przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

Uwaga: Stowarzyszenie nie posiada żadnego prawnika, który mógłby w pełni opiekować się stażystą, a w przypadku dwóch pierwszych podpunktów musiałaby to być samodzielna działalność pod szyldem stowarzyszenia.

kariera

Jeden z przykładów spektakularnej kariery w ZM ;-) [zobacz >>>]

kontakt

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wojciechem Szymalskim, email: w.szymalski[at]zm.org.pl

Nie tylko CV

Owszem wasze Curriculum Vitae jest ważne. Niemniej jednak przed skontaktowaniem się z nami spróbujcie odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

- Co zrobiłem dla ochrony przyrody i środowiska w ostatnim miesiącu?

- Co zamierzam zrobić w następnym miesiącu?

- Jak Twoim zdaniem powinny wyglądać Warszawa, Mazowsze, Polska?