Parę lat temu w mieście zwanym Warszawą przystąpiono do remontu chodników na reprezentacyjnej ulicy, części Traktu Królewskiego, jaką są Aleje Ujazdowskie. Jako że ulica miała spełniać normy nowoczesnego miasta, jak też wpasowywać się w cele ustalone w dokumentach kierunkowych stolicy, zawczasu ustalono, że powinno zostać wyposażona w stojaki dla rowerów oraz gdzie powinny stanąć [zobacz >>>]. To, że krawężników nie udało się za pierwszym razem ułożyć w należytym poziomie [zobacz >>>] zapewne nikogo nie zdziwiło, jednak wydawało się że przygotowywana od połowy 2007 roku inwestycja [zobacz >>>] - lepiej lub gorzej - ale zostanie doprowadzona do końca.

Prace jednak ukończono, mijały kolejne pory roku, pojawiały się i znikały inne elementy wyposażenia ulicy, a stojaków nigdzie nie było widać...

Jako że odpowiedzialnym za ustawienie ławek, donic i stojaków miał być Zarząd Oczyszczania Miasta, zostało doń wystosowane krótkie pytanie. Wydawało się, że odpowiedź i reakcja będą równie szybkie (może po prostu o stojakach zapomniano?). A jednak... stojaków nie ma do dziś, a cała sprawa trafnie pokazuje, jak warszawska biurokracja regularnie strzela sobie w stopy (a mieszkańcom w stojaki). Aż strach w takiej sytuacji myśleć, kiedy (a raczej: czy) zostanie doprowadzona do końca szeroko nagłaśniana medialnie w zeszłym roku akcja, w której ratusz sam obiecywał, że stojaki postawi [zobacz >>>].

Odsłona pierwsza

Pismo do ZOM - 4 IV 2010 r.

Szanowni państwo--

Proszę o informację, kiedy zostaną ustawione stojaki rowerowe zaplanowane jako integralna część mebli ulicznych na odnowionych chodnikach Al. Ujazdowskich.

Początek konwersacji między urzędami - ZOM do ZDM - 16 IV 2010 r.

Zarząd Oczyszczania Miasta przesyła w załączeniu pismo (...) informując, że ZOM nie posiada dokumentacji projektowej pozwalającej na ustawienie stojaków rowerowych wzdłuż Al. Ujazdowskich. Nie posiadamy informacji o ostatecznej wersji przyjętego rozwiązania sposobu umocowania stojaków w podłożu (rodzaj fundamentu). Nie mamy dokładnego planu rozmieszczenia stojaków w terenie z podaniem odległości pomiędzy stojakami, domiarami do punktów w terenie itp. Brak jest również technicznego sposobu rozwiązania nawierzchni pod stojakami tj. czy stojaki będą posadowione na istniejącej nawierzchni z płyt, czy nawierzchnię tą należy rozebrać i położyć nową np. z kostki granitowej. Bez ww. dokumentacji projektowej oraz wymaganych do niej uzgodnień nie możemy zlecić wykonania i ustawienia stojaków rowerowych w Al. Ujazdowskich.

Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta
mgr Tadeusz Jaszczołt

Interludium

Fakt, że nie ustalono sposobu mocowania stojaków zawczasu, ani po czasie, a dopiero po interwencji oddolnej, chyba już nikogo w Warszawie nie dziwi. Pozostawało się cieszyć, że przynajmniej teraz o tym pomyślano i czekać na szybkie zamknięcie sprawy. I czekać... Po półtora miesiąca do ZOM poszło kolejne pismo przypominające. Brak odpowiedzi sugerował bezczynność, została więc również wystosowana skarga. Tym razem odpowiedź przyszła - wynikało z niej, że wiele się dzieje. Niestety tylko na papierze.

Odsłona druga

Upomnienie - pismo do ZOM z 2 VI 2010 r.

Jako że upłynęło już półtora miesiąca od czasu wysłania przez państwa pisma ZOM/TZ-4/537/436/10, zgodnie z KPA powinna już była przyjść odpowiedź z Zarzadu Dróg Miejskich. Proszę zatem ponownie o informację, kiedy stojaki przy Trakcie Królewskim zostaną zamontowane.

Skarga - pismo do prezydenta miasta z 14 VII 2010 r.

W związku z tym, że Zarząd Oczyszczania Miasta i Zarząd Dróg Miejskich od roku nie potrafią doprowadzić do końca remontu Alej Ujazdowskich, a konkretnie zamontowania zaplanowanych w jego ramach stojaków dla rowerów, proszę o ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii i doprowadzenie remontu do końca.

Poniżej przytaczam moją stronę korespondencji z ZOM, który tłumaczy brak stojaków brakiem odpowiednich informacji ze strony ZDM. Od mojego pierwszego listu w tej sprawie minęły ponad trzy miesiące, brak jednak jakiegokolwiek widocznego postępu.

Odpowiedź ZOM - pismo do ZDM z 23 VIII 2010 r.

Zarząd Oczyszczania Miasta w odpowiedzi na pismo [ZDM] z dnia 22.07.2010r. dotyczące ustawienia stojaków rowerowych w Al. Ujazdowskich podtrzymuje stanowisko zawarte w naszych pismach: [...] z dnia 16.04.2010r. [...] 10.06.2010r oraz [...] 3.08.2010r. mówiących o brakach w dokumentacji projektowej dotyczącej stojaków rowerowych. Zwracamy uwagę, że to Zarząd Dróg Miejskich jest inwestorem prac w Al. Ujazdowskich i posiada stosowne umowy zawarte z projektantami remontu Al. Ujazdowskich. Zatem w kompetencjach Zarządu Dróg Miejskich leży wyegzekwowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ustawienia stojaków rowerowych w Al. Ujazdowskich.

Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta
mgr Tadeusz Jaszczołt

Załączniki: [pisma wymienione w treści]

Do wiadomości: 1. Pan Jarosław Jóźwiak, Z-ca Dyrektora Gabinetu Prezydenta

Interludium

Jak widać, teczka dotycząca realizacji remontu i przerzucania się pismami urosła do pokaźnych rozmiarów. Wydawało się, że już wszystkie argumenty przedstawiono i można będzie zakończyć kłótnie i zabrać się do roboty. Po ponad ośmiu miesiącach takiego udawania, nie pozostawało nic innego, jak szykować się na rocznicę pierwszego pisma i ponownie zwrócić się do prezydent miasta o wyjaśnienia przyczyn tak osobliwej efektywności działania służb miejskich.

Odsłona trzecia

Drugie pismo do prezydenta miasta - 17 III 2011 r.

Nawiązując do [...] pisma sprzed ośmiu miesięcy, które nie przyniosło żadnego skutku, proszę o udzielenie następujących informacji:

a) kiedy (miesiąc i rok) zostanie dokończony rozpoczęty w 2009 r. remont Al. Ujazdowskich, w ramach którego powinny zostać ustawione stojaki dla rowerów?

b) czy miasto poddało się w próbach dogadania się z samym sobą i podobnie jak w przypadku akcji ustawiania stojaków organizowanej wspólnie z Gazetą Wyborczą pokazało po raz kolejny, że urząd miasta i jednostki mu podległe nie potrafią w ogóle ze sobą współpracować?

Odpowiedź od ZOM - 18 IV 2011 r.

W odpowiedzi [...] informuję, że Zarząd Oczyszczania Miasta przystąpił do działań związanych z wyłonieniem wykonawcy montażu w nawierzchni stojaków rowerowych w Al. Ujazdowskich.

Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta
mgr Tadeusz Jasczołt

Otrzymują:
1. Pani Ewelina Kozak, Z-ca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
2. Zarząd Dróg Miejskich

A kiedy kurtyna?

Trzy miesiące później, stojaków wciąż nie widać. Zastanawiające jest też, że na montaż części wyposażenia, które miało stanowić integralną część modernizacji Al. Ujazdowskich trzeba na nowo wyłaniać wykonawcę. Pozostaje jednak być dobrej myśli i zakładać, że remont chodników zostanie dokończony przed końcem trzeciego roku od jego rozpoczęcia.

Epilog - 19 VII 2011 r.

Stojaki ustawiono następnego dnia po umieszczeniu wpisu na stronie. Oby oznaczało to, że droga została przetarta i przy kolejnych ulicach będzie to szło znacznie szybciej.