W załączeniu przesyłam zdjęcie pokazujące urządzenie zamontowane w ramach realizacji powyższego projektu.