Pismo do Zarządu Dzielnicy Bielany

dotyczy: ochrony zasobów wody oligoceńskiej

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz skuteczniejszej ochrony zasobów wody oligoceńskiej. Powszechnie spotyka się takie naganne zachowania użytkowników ujęć tej wody jak płukanie butelek i pojemników przy studni (choć można to zrobić w domu, a specjaliści od higieny i tak uznają to za bezskuteczne), mycie rąk czy pojenie psów. Rok temu zaobserwowaliśmy przypadek skrajnego nieposzanowania dobra wspólnego przez robotników remontujących siedzibę ZUS przy Hucie Warszawa, którzy wykorzystywali wodę oligoceńską z pobliskich kranów do celów budowlanych.

Nie ulega wątpliwości, że znaczna część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z wartości i skończonej objętości zasobów wody oligoceńskiej oraz kosztów jej wydobycia i utrzymania instalacji. Podobnie jak z ogromnego wpływu, na jaki składają się pozornie drobne, ale powszechne zachowania (można przypuszczać, że około 5% pobranej wody już przy studni trafia do ścieku). Niestety, przy żadnym z ujęć wody oligoceńskiej na Bielanach nie ma odpowiednich wskazań na ten temat, poza sporadycznie spotykaną tabliczką z napisem zasoby wody oligoceńskiej podlegają szczególnej ochronie - słusznym, lecz zbyt ogólnym i przez to nieskutecznym.

Mając na uwadze skalę opisanych zjawisk i pilną potrzebę przeciwdziałania im proponujemy następujące działania:

▪ umieszczenie na ujęciach informacji o niedozwolonych zachowaniach, najlepiej w formie słownej wzbogaconej piktogramem (np. przekreślone ręce pod kranem, przekreślona butelka dnem do góry ze strumieniem wyciekającej wody, przekreślony pysk pijącego psa);

▪ zwrócenie się do straży miejskiej i policji o nadzór nad korzystaniem z ujęć, pouczanie i w uzasadnionych przypadkach karanie osób niestosujących się do zasad;

▪ wystosowanie pism do bielańskich szkół, aby temat właściwego traktowania wody oligoceńskiej został poruszony na lekcjach;

▪ wystosowanie pism do proboszczów bielańskich parafii z prośbą o zwrócenie uwagi wiernym, że woda oligoceńska zalicza się do darów bożych i ludziom wierzącym sumienie powinno nakazywać jej poszanowanie;

▪ informowanie społeczeństwa również innymi drogami (Internet, prasa, tablice ogłoszeń).

Nie wątpimy, że podzielają Państwo naszą troskę i zareagują pozytywnie na ten wniosek. Liczymy, że w razie potrzeby Zarząd wystąpi do Rady Dzielnicy lub Miasta z odpowiednią inicjatywą uchwałodawczą, gdyby któreś z w/w działań tego wymagało.

Do wiadomości: Rada Dzielnicy Bielany

Zdjęcia - szczególna ochrona w praktyce

Zasoby wody oligoceńskiej podlegają szczególnej ochronie - niestety głównie teoretycznej.

Nalane przed chwilą do butelki pół szklanki (jeśli nie więcej) trafia do ścieku.

Popołudniowa toaleta i przyjemna ochłoda w upalny dzień - za darmo czy na koszt przyszłych pokoleń?

Beczki napełnione oligocenką podczas remontu siedziby ZUS przy ul. Kasprowicza (czerwiec 2007r.)

Te same beczki przestawione na plac budowy po podjęciu sprawy przez dziennikarzy.

Przy ujęciu na ul. Krasińskiego (Żoliborz) tablica zawiera prośbę o niepłukanie pojemników wodą oligoceńską. (godna pochwały jest też poprawna pisownia rzeczownika "niepłukanie").

Tutaj dowiadujemy się, jak głęboko leży złoże, do kogo należy obiekt i kto go konserwuje. Ale nie ma żadnych zaleceń odnośnie korzystania.

Miejsca na umieszczenie dodatkowych informacji na ogół nie brakuje.