Tradycyjnie już z Nowym Rokiem pytamy Was o opinie, które sukcesy Zielonego Mazowsza w tym minionym uważacie za największe, najważniejsze, najbardziej pożyteczne.

Kandydaci

Archipelag dla pieszych

W 2011 r. Zarząd Dróg Miejskich wybudował 27 nowych wysp (ponad 2x więcej niż w 2010 r.) osłaniających przejścia dla pieszych – m.in. na rondzie Starzyńskiego [zobacz >>>], Królewskiej [zobacz >>>], Słowackiego [zobacz >>>], Grodzkiej [zobacz >>>]. Część z nich powstała w wyniku starań stowarzyszenia, inne na wniosek naszych członków lub sympatyków, a jeszcze inne – już z własnej inicjatywy ZDM, co nas bardzo cieszy, bo potwierdza zmianę podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Progi wyspowe na ulicach z ruchem autobusów

Przez wiele lat w Warszawie utrzymywał się zabobon, że kursowanie autobusów komunikacji miejskiej wyklucza uspokojenie ruchu [zobacz >>>]. W 2011 r. nastąpił przełom – zrezygnowano z projektu sygnalizacji na ul. Obrońców Tobruku, zamiast tego wykonując właśnie serię progów wyspowych [zobacz >>>]. Niemal równocześnie progi wyspowe pojawiły się także na ulicy Stawki.

Rowerowa nowelizacja prawa o ruchu drogowym

21 maja w życie weszła rowerowa nowelizacja prawa o ruchu drogowym [zobacz >>>], co stanowi zwieńczenie kilkuletnich starań sieci Miasta dla Rowerów [zobacz >>>]. Nowe przepisy eliminują niespójność polskiego prawa o ruchu drogowym z Konwencją Wiedeńską [zobacz >>>], legalizują postęp techniczny, który dokonał się od lat 70. (m.in. przyczepki rowerowe i rowery elektryczne), ograniczają dyskryminację rowerzystów na drogach publicznych i dają podstawy do tworzenia sensownej infrastruktury rowerowej (m.in. definiując pasy i śluzy rowerowe). [zobacz >>>]

Kontrapas rowerowo-tramwajowy na Nowowiejskiej

Dzięki naszej interwencji [zobacz >>>] wyremontowaną Nowowiejską można przejechać rowerem w obydwu kierunkach na całej jej długości [zobacz >>>]. Nie wszystko się udało [zobacz >>>], ale należy pogratulować urzędnikom odwagi, której starczyło, by wprowadzić wspólny kontrapas rowerowo-tramwajowy. Jest to przykład racjonalnej oceny ryzyka, bez emocji i zabobonów [zobacz >>>].

Analiza węzłów przesiadkowych

Po latach molestowania [zobacz >>>] [zobacz >>>] urząd miasta zaczął zauważać problem węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej, a w zasadzie ich braku. Na zamówienie miasta wykonana została Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych, którą traktujemy jako zapowiedź woli uporządkowania tego tematu. Nasz społeczny koreferat do tej analizy [zobacz >>>] był obszernie relacjonowany w mediach.

Test wind i podnośników

Dwukrotnie sprawdziliśmy wszystkie windy i podnośniki w przejściach nad- i podziemnych w Warszawie. W obu przypadkach połowa wind okazała się niesprawna [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Raporty bezlitośnie obnażyły skalę zarówno lekceważenia mniej sprawnych osób, którym bezmyślność drogowców uniemożliwia samodzielne poruszanie się po mieście, jak i marnotrawstwa publicznych pieniędzy, mimo wielu przestróg [zobacz >>>] [zobacz >>>] wciąż topionych w wadliwe rozwiązania.

Właściwe tory

Po latach marazmu i nietrafionych inwestycji na kolei sprawy zmierzają w dobrym kierunku – wskazanym w raportach z 2006 r. [zobacz >>>]. Naprowadzanie na właściwe tory [zobacz >>>] [zobacz >>>] przyniosło efekty: niektóre z inwestycji pierwotnie nie ujętych w rządowych planach już trwają (np. modernizacja Kraków – Katowice, rewitalizacja Bydgoszcz – Tczew), kolejne mają ruszyć w 2012 r. [zobacz >>>]. Udało się ocalić zagrożoną modernizację linii Warszawa – Radom [zobacz >>>]. Komisja Europejska podzieliła nasze zdanie co do propozycji zabrania środków z kolei na drogi [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Dodatkowe tory do Wołomina

Zmiany na kolei są też widoczne w wybieranych rozwiązaniach technicznych. W ogłoszonym we wrześniu przetargu na modernizację linii kolejowej E-75 zawarto wymóg realizacji odcinka Zielonka – Wołomin Słoneczna jako czterotorowy. To bardzo dobra wiadomość, gdyż pierwotne plany zakładały pozostawienie go jako dwutorowego, co byłoby katastrofą zarówno dla ruchu aglomeracyjnego jak i dalekobieżnego [zobacz >>>]. Zmiana założeń pozwoli na poprawę zarówno częstotliwości jak i punktualności obu kategorii pociągów.

Liderzy selektywnej zbiórki odpadów

W ramach projektu Liderzy selektywnej zbiórki odpadów przeprowadziliśmy 22 warsztaty na temat ekologicznego postępowania z odpadami (zasada 3R - reduce, reuse, recycle) z nauczycielami gimnazjów [zobacz >>>] oraz konkurs dla szkół z województwa mazowieckiego [zobacz >>>]. Zaangażowanie szkół w konkurs poskutkowało organizacją przez uczniów i nauczycieli happeningów (np. na temat butelek zwrotnych w Radomiu czy Pionkach), działań na rzecz likwidacji dzikich wysypisk śmieci czy akcji edukacyjnych.

Głosowanie

Najważniejszy sukces:
Archipelag dla pieszych
Progi wyspowe na ulicach z ruchem autobusów
Rowerowa nowelizacja prawa o ruchu drogowym
Kontrapas rowerowo-tramwajowy na Nowowiejskiej
Analiza węzłów przesiadkowych
Test wind i podnośników
Właściwe tory
Dodatkowe tory do Wołomina
Liderzy selektywnej zbiórki odpadów

Inne propozycje, uwagi, komentarze: