Zaproszenie

Zapraszamy na happening na rzecz poprawy organizacji ruchu pieszego na skrzyżowaniu Traktu Królewskiego i Świętokrzyskiej i umożliwienia pieszym przejścia na wprost obok placu budowy metra.

Kiedy: 30 sierpnia 2011 r. (wtorek), godzina 15:00

Gdzie: skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Nowego Światu

Przyjdź i wyznacz obok płotu metra trakt dla pieszych ku ich bezpieczeństwu i wygodzie. Zapraszamy pieszych, by za pomocą przygotowanych przez nas "butów" pozostawili swoje ślady na trasie postulowanego przejścia.

Dlaczego: Obecnie organizacja ruchu pieszego w związku z budową stacji metra Nowy Świat zmusza pieszych do kilkukrotnego przechodzenia przez jezdnię ze światłami, w celu ominięcia placu budowy [zobacz >>>]. Nie wolno przejść obok placu budowy ze względu na zakaz ruchu pieszego. Naszym zdaniem droga dla pieszych powinna biec prosto obok placu budowy:

1. Bo piesi i tak przechodzą obok placu budowy metra, mimo zakazu.

2. Bo przejście obok placu budowy jest bezpieczniejsze, niż dwukrotne lub trzykrotne przekroczenie przejścia dla pieszych ze światłami.

3. Bo można wygospodarować miejsce na legalne przejście obok placu budowy poprzez nie blokujące ruchu samochodowego zawężenie jezdni i skrzyżowania.

4. Bo Trakt Królewski to najbardziej piesza ulica w Europie. Piesi to najważniejsza grupa jej użytkowników i w organizacji ruchu na tej ulicy, także w czasie prowadzonych inwestycji, powinny być respektowane przede wszystkim ich potrzeby.

Więcej wyjaśniamy w petycji
www.petycje.pl/petycja/7738/zmiana_organizacji_ruchu_na_skrzyzowaniu_nowego_%C5%9Awiatu_i_%C5%9Awietokrzyskiej_w_warszawie.html

Podpisz ją i Ty!

Zaproszeni: Wszyscy, którzy doznali anty-pieszej polityki władz Warszawy i chcieliby centrum miasta bardziej przyjaznego dla niezmotoryzowanych.

Uwagi: Zgromadzenie publiczne zostało zgłoszone odpowiednim służbom m.st. Warszawy.

Organizator: VVarszawska Inicjatywa Piesza i Marek Słoń

Relacja

[zobacz >>>]