Opinia ws. projektu ronda na skrzyżowaniu Dickensa-Szczęśliwicka-Drawska

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnioskuje o rezygnację z budowy drogi rowerowej wokół ronda z pozostawieniem możliwości jej późniejszego wykonania w różnych wariantach bez przebudowy ronda. W tym celu proponujemy:

1. Pozostawić w projekcie obniżenia krawężników, długość azyli, itp. umożliwiające późniejsze wytyczenie przejazdów dla rowerów przez wloty ronda;

2. Poszerzyć azyle na wlotach ronda do 2,5 m, a w miarę możliwości do 3,0 m, tak by umożliwić bezpieczne zatrzymanie roweru;

3. Usunąć z projektu oznakowanie pionowe i poziome wyznaczające drogi dla rowerów;

4. Przewidzieć możliwość wprowadzenia drogi rowerowej z Parku Szczęśliwickiego jako dodatkowego wlotu ronda od strony zachodniej (między ul. Drawską a wjazdem na pętlę autobusową).

Uzasadnienie

Na małych rondach o jednym pasie ruchu rowerzysta jest bezpieczniejszy poruszając się po jezdni w ruchu mieszanym niż objeżdżając rondo wydzieloną drogą rowerową. Np. według badań niemieckich (R. Schnüll et al, Sicherung von Radfahrern an städtischen Knotenpunkten, 1992) wytyczenie pasa lub budowa drogi dla rowerów na rondzie zwiększa ryzyko wypadku rowerzysty o 25-30%. Dlatego współczesne wytyczne w różnych krajach europejskich rekomendują np. kończenie pasów rowerowych kilkadziesiąt metrów przed rondem. W Holandii na rondach o jednym pasie ruchu wprowadzono nawet malowanie zalecanego pasa dla rowerów pośrodku pasa ruchu, by wskazać rowerzyście, że na rondzie nie powinien jechać zbyt blisko krawężnika, a  pośrednio zniechęcić pojazdy silnikowe do wyprzedzania rowerzysty na rondzie. Zdjęcie pilotażowego tego typu rozwiązania z Lelystad można zobaczyć np. pod adresem:

[link nieaktualny]

Na tym samym rondzie występuje też postulowane w punkcie 4 włączenie drogi rowerowej jako dodatkowego wlotu ronda. Podobne rozwiązanie jest obecnie projektowane w Legionowie, na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Parkowej.

Z drugiej strony przejście drogi dla rowerów przez rejon ronda (a tym samym wyznaczenie przejazdów przez przynajmniej niektóre wloty) może być wskazane w przypadku budowy wydzielonych dwukierunkowych dróg dla rowerów (np. po zachodniej stronie ul. Szczęśliwickiej i dalej do parku Szczęśliwickiego). Ponieważ jednak na dzień dzisiejszy dróg takich brak, a co więcej brak wyraźnych wskazań co do docelowego sposobu organizacji ruchu rowerowego (ruch mieszany, jednokierunkowe pasy, czy wydzielone drogi dla rowerów) na ulicach Dickensa, Szczęśliwickiej i Drawskiej, rekomendujemy jak na wstępie. Pozwoli to zachować elastyczność co do wyboru rozwiązań rowerowych dla tych ulic bez konieczności ponownej przebudowy ronda.