Notatka ze spotkania zespołu d/s komunikacji rowerowej w dniu 30 września 1999

1. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją rezultatów poprzedniego spotkania. Z przyjemnością odnotowujemy pierwszy sukces zespołu - realizację ścieżki rowerowej podczas modernizacji Al. Jana Pawła II. Konieczne jest jeszcze uzupełnienie następujących projektów technicznych:

a. modernizacji wiaduktu w ciągu Al. Jana Pawła II - Popiełuszki;

b. budowy Trasy AK (odc. Powązkowska - Obozowa): na przeważającej długości można wykonać niedużym kosztem ścieżkę o nawierzchni żwirowej;

c. budowy mostu Świętokrzyskiego: po stronie praskiej konieczne jest wykonanie przejazdów przez Wybrzeże Szczecińskie i połączenia z ulicą Sokolą.

2. Wciąż oczekujemy na wykaz inwestycji aktualnie realizowanych, przygotowywanych lub planowanych na najbliższe lata. Wykaz taki umożliwi zespołowi przegląd inwestycji pod kątem warunków dla ruchu niezmotoryzowanego. Przydatna byłaby zarówno wstępna lista priorytetów Zarządu Dróg Miejskich, jak i lista inwestycji uwzględnionych w przyszłorocznym budżecie.

3. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił listę posiadane projektów technicznych ścieżek rowerowych i priorytet ich realizacji. Proponujemy zrealizować je w nieco odmiennej kolejności:

a. Al. Ujazdowskie, ciąg Bitwy Warszawskiej - Banacha;

b. ciąg Okopowa - Towarowa - Słomińskiego;

c. Al. Jerozolimskie, Żwirki i Wigury, przejście przez Pola Mokotowskie.

4. Odcinki ścieżek rowerowych można wykonywać podczas porządkowania terenu po inwestycjach i remontach. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których jest już gotowy projekt techniczny ścieżki, a obecnie prowadzone są prace w pasie drogowym:

a. ul. Bitwy Warszawskiej (odc. r. Zesłańców Syberyjskich - Szczęśliwicka);

b. ul. Słomińskiego (okolice r. Babka);

c. ul. Towarowa (przy skrzyżowaniu z ul. Chłodną).

5. Ustalono, że ważnym zadaniem zespołu będzie przygotowanie propozycji listy priorytetowych działań na najbliższe lata, w tym listy projektów technicznych ścieżek rowerowych do opracowania w przyszłym roku.

6. Większość z obecnie realizowanych ścieżek posiada nawierzchnię z kostki betonowej (kostki Bauma, Polbruku). Prosimy o uwzględnienie podczas prac projektowych nawierzchni asfaltowej (w terenach zabudowanych) oraz żwirowej (w terenach parkowo-leśnych), jako tańszych i zapewniających większy komfort jazdy od nawierzchni z kostki betonowej.

7. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Pragi Północ, Pragi Południe, Woli, Wilanowa, Bielan, Targówka i Białołęki zaprezentowali stan prac nad rozwojem infrastruktury rowerowej w poszczególnych gminach i dzielnicach.

8. Niestety, nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie planowanej przebudowy Krakowskiego Przedmieścia. W załączeniu przekazujemy nasze stanowisko w tej kwestii.

9. Wstępnie uzgodniono terminy następnych spotkań zespołu:

a. 21 października, godz. 9:00 - gminy Ursynów i Wilanów (być może również dzielnica Mokotów);

b. połowa listopada - dzielnice Praga Północ i Praga Południe.

Stanowisko w sprawie planowanej przebudowy Krakowskiego Przedmieścia

Uważamy, że Trakt Królewski, ze względu na swój historyczny charakter, zasługuje na szczególne potraktowanie. Apelujemy o wykorzystanie planowanej przebudowy Krakowskiego Przedmieścia do odtworzenia tradycyjnego, kulturowego charakteru ulicy. Obecnie duże natężenie ruchu samochodowego i "dzikie" parkowanie ograniczają przestrzeń dostępną dla ludzi. Prosimy o:

1. Ujednolicenie przekroju jezdni do dwóch pasów ruchu (po jednym w każdą stronę). Pozostawienie 4 pasów ruchu nie poprawi znacząco przepustowości ulicy (ze względu na ograniczoną przepustowość wlotów, zarówno od strony Miodowej, jak i Nowego Światu), ograniczy natomiast zdecydowanie przestrzeń dostępną dla ludzi;

2. Wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów samochodowych, nie dotyczącego komunikacji zbiorowej, taksówek, w określonych godzinach również zaopatrzenia;

3. Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz zakazu zatrzymywania i postoju;

4. Utworzenie wydzielonych dróg dla rowerów na poziomie jezdni (a nie chodnika);

5. Poszerzenie chodników;

6. Rozdzielenie chodników, ścieżek rowerowych i jezdni przez wprowadzenie elementów tzw. małej architektury;

7. Wprowadzenie organizacji ruchu uniemożliwiającej samochodom tranzytowe korzystanie z Traktu Królewskiego (zakaz przejeżdżania przez skrzyżowania na wprost);

8. Zainstalowanie kamer nadzorujących przestrzeganie zakazu ruchu, zakazów zatrzymywania i postoju oraz ograniczeń prędkości.

Miejsca parkingowe można zorganizować tymczasowo na wymienionych w punkcie 7 bocznych ulicach z dojazdem od ul. Marszałkowskiej i Powiśla, a docelowo w parkingach podziemnych pod płytami placu Teatralnego i placu Piłsudzkiego. Krakowskie Przedmieście parkingiem być nie musi.

Podobne posunięcia, wprowadzone na Nowym Świecie, korzystnie wpłynęły na wizerunek ulicy, zwiększyły obroty umieszczonych tam sklepów i spotkały się z przychylnym przyjęciem warszawiaków. Są również zgodne z przyjętą w 1995 roku polityką transportową i późniejszymi opracowaniami dot. rozwoju Warszawy. Mamy nadzieję, iż szansa na stworzenie fragmentu prawdziwego centrum miasta, jaką daje modernizacja Krakowskiego Przedmieścia, nie zostanie zmarnowana.

Polityka transportowa dla miasta stołecznego Warszawy - środki realizacji (wybór):

* Faworyzowanie energooszczędnych i mniej obciążających środowisko środków transportu osób i towarów (transport zbiorowy we wszystkich formach, ruch rowerowy, ruch pieszy).

* Wprowadzanie ograniczeń w penetracji wybranych obszarów przez samochody osobowe i ruch ciężki.

* Rozszerzenie zakresu stosowania obszarów (ciągów) wolnych od ruchu samochodowego, obszarów ruchu pieszego, stref ruchu uspokojonego (30 km/h).

Lista osób obecnych na spotkaniu

Lp. Imię i nazwisko Instytucja
1 Małgorzata Samoraj Urz.Dz. Żoliborz
2 Bartosz Suchecki SKE Zielone Mazowsze
3 Paweł Fröhlich SKE Zielone Mazowsze
4 Jacek Grajewski DOSiR Praga Północ
5 Marcin Radzymiński Urz.Dz. Wola
6 Marcin Lewicki Stow. Sympatyków Komunikacji Szynowej
7 Michał Zyga Stow. Przyjazne Miasto
8 Wanda Czajkowska Urz.Dz. Praga Południe
9 Marek Górski Urz.Dz. Praga Południe
10 Hanna Migda-Pawlak Urz.Gm. W-wa Wilanów
11 Radosław Kucharski UUAiOŚ Dzielnicy Śródmieście
12 Krzysztof Rytel SKE Zielone Mazowsze
13 Aleksander Buczyński SKE Zielone Mazowsze
14 Sławomir Kołaczek ZNK Gm. W-wa Białołęka
15 Ryszard Markowski SKE Zielone Mazowsze
16 Anna Stasiewicz ZTP W-wa Śródmieście
17 Danuta Hertel Urz.Gm. W-wa Targówek
18 Bogusław Królikowski Urz.Gm. W-wa Bielany
19 Marek Maksymienko Zarząd Dróg Miejskich
20 Andrzej Zalewski AZ-plan
21 Jarosław Osowski Gazeta Wyborcza
22 Beata Bajkiewicz WOT
23 Grzegorz Tomaszewski Radio Plus
24 Agata Saracyn Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego