Rozwiązania tego typu funkcjonują zarówno w Gdańsku jak i w Warszawie (patrz załączone rysunki), nie wątpimy zatem że projektant jest w stanie poprzeć swój protest wynikami konkretnych badań wypadkowości.