Transport Research Arena (TRA) to organizowana od dziesięciu lat w cyklu dwuletnim najważniejsza konferencja transportowa w Europie, organizowana przy udziale Komisji Europejskiej.

W tym roku odbyła się w Warszawie. Na Stadionie Narodowym przez cztery dni dyskutowano o problemach stojących na drodze do zapewnienia efektywnej mobilności i sposobach na ich rozwiązanie.

Swój wkład w dyskusję miało też Zielone Mazowsze. Przedstawiliśmy wyniki badań nt. ręcznej detekcji pieszych, czyli przycisków. Badania terenowe (i nie tylko) wskazały, że przyrządy te powinny być raczej nazywane przyciskami przeciw pieszym [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Plakat cieszył się zainteresowaniem przybyłych z różnych państw uczestników konferencji. W wydawnictwie pokonferencyjnym ukaże się artykuł na temat przycisków (w języku angielskim). Jego wstępna wersja dostępna jest na stronie ZM [zobacz >>>].