Połączenie betonowej pochylni i właściwej kładki stalowej.