Pochylnia łącząca kładkę z naddunajską trasą rowerową zawinięta jest wokół filarów mostu.