Aby zaradzić wynikającym z tego konfliktom, na początku podjazdu umieszczono informację, by wszyscy - piesi, rowerzyści, rolkarze - trzymali się prawej strony.