Na czwartkowej sesji stołeczni radni będą głosować m.in. nad projektem kolejnego odsunięcia w czasie budowy tramwaju na Tarchomin, a jednocześnie przyznaniem dodatkowych funduszy na rozbudowę ul. Światowida do sześciu pasów ruchu.

Tramwaj później, 6 pasów dla samochodów szybciej

W porządku obrad LXX Sesji Rady m.st. Warszawy (7 listopada 2013 r. w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., początek o godz. 10.00) znajduje się m.in. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok (druk nr 2044). Z uzasadnienia zmian dla zadania Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego można się dowiedzieć, że zmniejsza się plan wydatków na 2013 r. o kwotę 10.411.375 zł, którą przesuwa się na 2015 r. Jednocześnie zwiększa się łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcie o kwotę 17.000.000 zł, którą przeznacza się na budowę drugiej jezdni ul. Światowida na odcinku do pętli przy ul. Mehoffera.

Jest to kolejna odsłona spektaklu pod tytułem jak zbudować miejską autostradę pod pozorem linii tramwajowej [zobacz >>>].

Coraz mniej tramwaju, coraz więcej drogi

Początkowo ratusz tłumaczył uwzględnienie w projekcie tramwajowym rozbudowy ul. Światowida możliwością skorzystania ze specustawy drogowej, co miało pozwolić na przyspieszenie realizacji inwestycji (warto zwrócić uwagę na skuteczność tego podejścia - przygotowanie inwestycji trwa od 2006 r., pętla Winnica miała być gotowa już w 2009 r., do dzisiaj na budowie nie wbito łopaty - czy faktycznie specustawy ułatwiają perspektywiczne prowadzenie inwestycji? [zobacz >>>]). Przez parę lat utrzymywano, że w pierwszym etapie realizacji sześć pasów ruchu (tak jakby specustawa zabraniała budowy dróg o dwóch pasach ruchu [zobacz >>>]) ma powstać tylko na nowym odcinku ul. Światowida, od ul. Dzierzgońskiej do Modlińskiej. Wiązałoby się to m.in. z wyburzeniami budynków i zniszczeniem Wydmy Nowodworskiej, co zapoczątkowało skuteczne protesty [zobacz >>>]. Od pewnego czasu coraz śmielej mówi się o tym, że tramwaj ma dotrzeć tylko do ul. Mehoffera. Teraz okazuje się, że razem z tym ogryzkiem linii tramwajowej potrzebne jest już zaraz sześć pasów ruchu dla samochodów również na tym odcinku.

Za jakiś czas zapewne autostrada wydłużona zostanie do Nowodworów, a zamiast linii tramwajowej będziemy mieli rezerwę w pasie zieleni do wykorzystania w bliżej nieokreślonej przyszłości (tak jak w przypadku św. Wincentego, trasy Świętokrzyskiej, trasy Tysiąclecia, Czerniakowskiej Bis i innych miejskich projektów). Potem wystarczy tylko zaasfaltować rezerwę na tramwaj pod kolejny pas ruchu, jak w al. Prymasa Tysiąclecia [zobacz >>>], i nowa fabryka korków gotowa.

Dla przypomnienia

Oficjalna wizualizacja rozbudowy ul. Światowida, jeszcze z kwiatkiem do kożucha, tzn. tramwajem.

Fragment projektu na przejściu przez Wydmę Nowodworską. Większość z ponad 400 drzew planowanych do wycinki (kolorowe kropki), związana jest z rozbudową jezdni, nie budową tramwaju.

Co dalej?

Najśmieszniejsze, że inwestycję tę prowadzi... Zarząd Transportu Miejskiego, z założenia odpowiedzialny za organizację i rozwój komunikacji publicznej. Podobnie jak np. budowę drugiej jezdni ul. Kasprowicza. M.in. zadaniami związanymi z budową nowych dróg tłumaczono wzrost zatrudnienia w ZTM przy okazji dyskusji o podwyżkach cen biletów [zobacz >>>].

W 2010 r. Prezydent m.st. Warszawy nadając decyzji środowiskowej rygor natychmiastowej wykonalności tłumaczyła, że inwestycja ma duże znaczenie dla organizacji turnieju EURO 2012. Rok później dyrektor ZTM zastrzegał, że ten tramwaj nigdy nie był planowany w związku z EURO 2012 [zobacz >>>]. Co dalej? Czy za trzy lata dowiemy się, że w nowej, wspaniałej Trasie Światowida w ogóle nigdy nie był planowany tramwaj?

Zobacz także

LXX Sesja Rady m.st. Warszawy - porządek on-line:

bip.warszawa.pl/NR/exeres/2FC85985-2C4E-4848-8BCF-B99DC6035EC0.htm

Druk nr 2044 - projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok:

bip.warszawa.pl/NR/exeres/5DB3B1B7-E97F-44EF-B334-33ACB5CB3C4C,frameless.htm