Wschodni bok placu Klébera. O ileż ładniej i atrakcyjniej prezentuje się miejski plac bez płotów i totemów zakazów i nakazów.