Między dwiema parami peronów znajduje się na tyle przestronna przestrzeń, że w osi północ–południe można w miarę swobodnie przejechać rowerem. W głębi Rue du Vieux Marché aux Vins,...