... czyli zachodnie ramię tramwajowego skrzyżowania i formalnie strefa piesza (znak pod koroną drzewa).