Piesi mają tu pełną swobodę, nie ograniczają ich żadne barierki czy nawet oznakowanie. I nie jest to przejaw anarchii, lecz świadomości celów i priorytetów miejskiej mobilności. Swoboda pieszych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności węzła przesiadkowego. Tramwaje nie jadą przez ten plac szybko, a w razie potrzeby (całkiem często) używają dzwonka.