Oczywiście czasem trzeba przystanąć i przepuścić jadący tramwaj. Takie podejście uczy odpowiedzialności i wyrabia nawyk uwagi, więc może lepiej wpływać na bezpieczeństwo niż namiętna segregacja i oznakowanie w ilościach przekraczających możliwości percepcyjne przeciętnego człowieka.