Pan Janusz Lewandowski
ZBM Inwestor Zastępczy.

W dniu 30 października mieliśmy okazję zapoznać się z planami dróg rowerowych wzdłuż projektowanego odcinka Trasy Siekierkowskiej. Jako przyszli ich użytkownicy oraz osoby interesujące się projektowaniem tych dróg, mamy kilka zastrzeżeń do projektu.

1. Wjazd na wiadukt pieszo-rowerowy nad trasą Siekierkowską - lepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie wjazdu w kształcie jak na rysunku obok:

2. Konieczne jest zaprojektowanie połączenia rowerowego drogi wzdłuż trasy Siekierkowskiej z osiedlami Stary Wawer, Gocławek i innymi znajdującymi się w pobliżu, tak aby ich mieszkańcy mogli zgodnie z przepisami wjechać na drogę dla rowerów.

3. Nawierzchnia - proponowana w projekcie kostka brukowa nie sprawdza się jako nawierzchnia dróg rowerowych, ponieważ jest nietrwała i nierówna, przez co powoduje wstrząsy kierownicy, duże opory toczenia oraz zmniejsza bezpieczeństwo na drodze. Zalecaną nawierzchnią jest 3 cm masy mineralno - asfaltowej, rozściełanej maszynowo, na 10 cm podbudowie z kruszywa wzmocnionego cementem.

4. Funkcja ścieżki - podczas oglądania projektu, usłyszałem absurdalną opinię, że rożne dziwne zakręty, które zostały zaprojektowane, mają służyć zwiększeniu atrakcyjności trasy, ponieważ jest to trasa turystyczna. Podnoszeniu atrakcyjności trasy mogą służyć zakręty o promieniu łuku 300 - 500m, natomiast zaprojektowane zakręty są niebezpieczne nie tylko dla rowerzystów, dla których droga ta ma znaczenie komunikacyjne, ale tym bardziej dla turystów z niedużym nawet bagażem.

5. Nie udało nam się uzyskać informacji na temat prędkości projektowej tej drogi. W tym przypadku powinno to być minimum 30km/h.